Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery

Oznámení o konání jarní části brigád

12.4.2019

V letošním roce platí pro členy Ski klubu stejná povinnost jako v letech minulých, t.j. odpracovat 50 % brigádnických hodin v jarní části brigád. Tato jarní část brigád započne v sobotu 18.5.2019 a bude trvat po dobu 4 víkendů až do neděle 9.6.2019.

Členové Ski klubu mají povinnost se na brigády přihlásit, a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski
klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (skiklub@skiricky.cz) nebo telefonicky (465 524 669), 774 750 454 p. Blahová.

Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s.