Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
limg  

Činnost závodního oddílu se úspěšně rozbíhá

Dne 21.6. proběhly na atletickém hřišti v Jablonném motorické testy závodníků Ski klubu Říčky. Z kategorií juniorů a žáků se zúčastnilo jedenáct sjezdařů. V kategorii předžáků a přípravky bylo přítomno deset dětí. Testy proběhly za téměř ideálního počasí a všichni závodníci se snažili podávat maximální výkony. Na konci října (25.10.) se budou konat druhé motorické testy, kterých se doufám zúčastní většina závodníků Ski klubu.

22.-27.6. se konalo soustředění žáků a juniorů v Pustých Žibřidovicích. Dorazilo devět zástupců těchto kategorií a po dobu pěti dnů absolvovali čtyřfázové tréninky. Bylo to pro ně náročné, ale tréninková morálka i nasazení byly výborné. Tréninky byly pro závodníky zpestřeny "Žibřidovickým sedmibojem" v kterém absolvovali sedm různých disciplín, rozložených do celého týdny. Soutěžilo se na bruslích, kole, v běhu,... a po sečtení bodů z pořadí v jednotlivých disciplínách byl vyhlášen i celkový vítěz. V sedmiboji se projevila soutěživost účastníků, která je vybičovala k maximálním výkonům. Trénovala se také gymnastika a skoky na velké trampolíně, kterou jsme měli k dispozici. Děkuji všem za předvedené výkony i tréninkové nadšení a těším se na další soustředění, které proběhne v Žamberku (24.-29.8.). Během letních prázdnin se budou konat tréninky, dle tréninkového plánu. O místech a časech konání budou rodiče informování maily.

28.-29.6. byly připraveny víkendové dvoufázové tréninky v Žamberku, také pro kategorie přípravky a předžáků. Jednotlivých dnů se zúčastnilo patnáct a čtrnáct dětí. Mezi dopol. a odpoledními tréninky byl zařízen také oběd pro všechny účastníky soustředění v restauraci Babeta. Děti v sobotu absolvovaly nácvik jízdy a speciální cvičení na kolečkových bruslích, spolu s odpoledními běhy, koordinací, soutěžemi v družstvech a hrami. V neděli jsme vyrazili na cyklovýlet a k odpolednímu tréninku využili opět travnatou plochu fotbalového hřiště.

S členy těchto kategorií se setkáme na soustředění v Žamberku (24.-29.8.). Do té doby přeji příjemné prázdniny, bez velkého zahálení !!

Mgr. Zdeněk Chrástecký – hlavní trenér

zpět