Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
limg  

Pozvánka na valnou hromadu

Výbor Ski klubu Ústí nad Orlicí, o.s. si Vás dovoluje pozvat na

Valnou hromadu

Valná hromada Ski klubu Ústí nad Orlicí, o.s. se uskuteční

ve středu dne 13. května 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OSSZ v Ústí nad Orlicí.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátové komise
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Schválení jednacího řádu VH, programu VH a čtyřčlenného pracovního předsednictva
 5. Zpráva o činnosti Ski klubu Ústí nad Orlicí
 6. Zpráva o hospodaření Ski klubu Ústí nad Orlicí
 7. Zpráva o klubové a sportovní činnosti + vyhodnocení nejlepších závodníků
 8. Zpráva revizní a kontrolní komise
 9. Plán činnosti do VH 2016
 10. Projednání úpravy stanov v souvislosti s přechodem na spolek
 11. Projednání návrhu změn v interním předpisu Podmínky pro získání nároku na výhody činného člena
 12. Blahopřání jubilantům
 13. Diskuse
 14. Zpráva návrhové komise
 15. Usnesení a závěr - občerstvení

Upozornění a informace členům:

 • Návrh změny stanov v souvislosti se změnou právní formy, včetně průvodního dopisu s komentářem k navrhovaným změnám ve stanovách, je zveřejněn na webových stránkách klubu (www.skiricky.cz v sekci Ski klub - Informace pro členy - Uveřejnění návrhu na změnu stanov Ski klubu Ústí nad Orlicí).
 • V letošním roce platí pro členy Ski klubu stejná povinnost jako v letech minulých,t.j.odpracovat 50 % brigádnických hodin v jarní části brigád. Jarní část brigád započne v sobotu 16.5.2015 a bude trvat po dobu 4 víkendů až do neděle 7.6.2015. Členové Ski klubu mají povinnost se na brigády přihlásit, a to v předstihu vždy nejpozději do 12:00 hodin ve čtvrtek, který předchází dané víkendové brigádě. Hlášení na brigády probíhá v kanceláři Ski klubu v Ústí nad Orlicí. Přihlásit se je možné osobně či popřípadě elektronickou poštou (skiklub@skiricky.cz) nebo telefonicky (+420 465 524 669).
 • Informace pro členy klubu jsou průběžně uveřejňovány na www.skiricky.cz, ve skřínce Ski klubu (ul. 17. listopadu), popřípadě na tel. 465 524 669. Kdo má přístup k e-mailu a nahlásí svoji adresu na klub@skiricky.cz, bude dostávat aktuální informace na svoji elektronickou adresu.
 • Člen, který v poslední době změnil bydliště, příjmení, e-mail atd., nechť tyto změny neprodleně nahlásí.

zpět