Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
limg  

Ski klub

Ski klub Ústí nad Orlicí, z. s., tedy zapsaný spolek, vlastní veškerý majetek ve Ski centru Říčky v O. h. Pro svoji podnikatelskou činnost vlastní ze 100 % dceřinou společnost SKI KLUB Ústí nad Orlicí spol. s r. o., která provozuje Ski centrum Říčky v Orlických horách. Jednateli společnosti SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r. o. jsou: Jiří Krejsa, Vojtěch Novotný a Martin Štěpán. Ředitelem společnosti je Jan Duffek.

ski klub

Více o Ski klubu Ústí nad Orlicí, z. s.:

Klub se nazývá plným názvem Ski klub Ústí nad Orlicí, z.s. V běžném písemném styku se užívá zkrácený název Ski klub. Klub je dobrovolným samosprávným sdružením občanů za účelem uspokojování jejich zájmů o lyžařský sport v rámci Svazu lyžařů České republiky. Klub má postavení právnické osoby dle zák. 83/90 Sb. se sídlem v Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359 a působností na území České republiky. Sídlo organizační složky SKI KLUBU Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. je Ski centrum Říčky v Orlických horách. Základním cílem činnosti klubu je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů jeho členů o lyžařský sport, udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich oprávněných potřeb a práv vůči ostatním fyzickým a právnickým osobám. K dosažení tohoto cíle zejména:

 • organizuje a zajišťuje sportovní výcvik členů na lyžích a další s tím související sportovní činnost, se zaměřením především na mládež,
 • provozuje aktivní sportovní a závodní činnost na lyžařských závodech v České republice nebo v zahraničí,
 • pořádá lyžařské závody na všech úrovních včetně mezinárodních,
 • pořádá společenské akce pro své členy,
 • dobrovolně se sdružuje a spolupracuje se sportovními organizacemi,
 • provozuje podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona č. 451/91 Sb. a to v těchto oblastech:

  • provoz lanovek a vleků,
  • ubytovací služby,
  • opravy a seřizování lyžařského vázání,
  • úschovna,
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
  • provoz lyžařské školy. 

V době mezi jednáními valné hromady činnost klubu řídí a odpovídá za ni devíti členný výbor zvolený valnou hromadou. Jako statutární zástupce výboru Ski klubu je oprávněn jednat jeho předseda, dva místopředsedové, a jednatel.

 • Předseda Jiří Krejsa
 • Místopředseda Vojtěch Novotný
 • Místopředseda Martin Štěpán

Ski klub Ústí nad Orlicí momentálně sdružuje přes 500 členů. Z tohoto počtu je 40 závodníků a 10 trenérů. Ski klub každoročně organizuje velké množství sportovních a kulturních akcí. Nejvýznamnějším je Mezinárodní lyžařský závod žactva SKIINTERKRITERIUM, kterého se každoročně účastní více než 200 závodníků z 20 zemí. Počtem startujících se tento závod řadí na 5. místo ve světě. Ski klub dále mimo jiné každoročně organizuje republikové klasifikační závody žactva a mnoho dalších akcí.