Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
limg  

Platba za členské příspěvky SLČR na rok 2016 - informace

Vážení přátelé,
dne 23. května 2015 na Konferenci SLČR došlo ke změně stanov. Změny se týkají mimo jiné i výše členských příspěvků na rok 2016. Výše poplatku na rok 2016 je pro děti a mládež do 18 let a pro seniory nad 65 let včetně, činí 100,- Kč, pro zbytek členské základny 300,- Kč.

Úhradu za členskou základnu Ski klubu provede vedení Ski klubu hromadně, členové jako každoročně budou mít povinnost zaplatit na účet klubu výše uvedené částky do konce roku 2015.

Členská karta Svazu lyžařů vydaná v minulém roce je platná na 3 roky. Po zaplacení členských příspěvků na rok 2016 se stanou karty znovu aktivní.

Při této příležitosti informujeme, že velká část členských karet nebyla vyzvednuta. Prosíme ty členy, kteří si je nevyzvedli, aby tak provedli do konce roku současně s úhradou členských příspěvků.

Upozornění:

Pro účel dotací od MŠMT /Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy/ bude prováděna namátková kontrola MŠMT, proto Vás prosíme, abyste v případě namátkové kontroly od MŠMT věděli, že jste členy SLČR. Pokud bude zjištěno, že kontrolovaný člen neví o tom, že je členem SLČR, bude toto zohledněno ve výši přidělování dotace. Ski klub Ústí je pravidelným žadatelem o dotace! Vedením SLČR jsme byli požádáni, abychom Vás o této skutečnosti informovali.

Václav Kánský