Hodnocení
areálu
8,4 *
z 10
více informací
Info z areálu On-line kamery
limg  

Provozní řád

 1. Provozní doba v zimní sezóně je zpravidla od 1.12 do 31.3. každého roku od 8:00 do 16:00 hod v závislosti na sněhových a klimatických podmínkách.
 2. Před zakoupením jízdenky si řádně rozmyslete jaký druh a počet jízdenek chcete zakoupit. Urychlíte tím provoz pokladny.
 3. Vracenou hotovost si překontrolujte ihned. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 4. V případě nefunkčnosti zakoupené jízdenky, reklamujte tuto u obsluhy odbavovacího zařízení (turniketů).
 5. Reklamace se nevztahuje na poškozené jízdenky.
 6. V případě ztráty jízdenky se náhradní nevydává.
 7. V případě mimořádných událostí (výpadek el. proudu, porucha všech přepravních zařízení apod.) se vrací peněžní hotovost za zakoupené jízdenky za těchto podmínek:

  • Pouze u časových jízdenek zakoupených v den mimořádné události.
  • V případě že provozovatel neposkytl možnost použít jízdenku v minimálně 50% doby platnosti jízdenky.

 8. Věci spadlé do záchytných sítí u lanové dráhy budou ze sítí odstraněny nejdříve po ukončení provozu lanové dráhy.
 9. Všechny návštevníci Ski centra jsou povinní dbát pravidel tohoto Provozního řádu, Smluvních přepravních podmínek Lanové dráhy, Pravidel pro chování cestujících na lyžařském vleku a Pravidel pro chování na sjezdových tratích (pravidel FIS)

Žádáme Vás o respektování těchto pravidel. Zpříjemníte tím pobyt sobě a všem ostatním návštěvníkům.